Ching Shan Yu的線上履歷
by Helpresu.me

Ching Shan Yu

location_on現居台中市
目前就讀於台灣大學社會系四年級,對於社會運動以及社群行銷有著強大興趣,熱愛透過文字與照片,將想法與觀察記錄下來

教育背景

靜宜大學

英文系 碩士
2019/1 - 2024/1(畢業)
求學事蹟:

.成就

技能專長

中文打字100~125

create
覺得Ching Shan Yu..的履歷內容如何呢?打個分數吧!

在下方1到10分中打個分數吧,協助Ching Shan Yu..了解履歷準備的充不充足。


 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
覺得Ching Shan Yu..的履歷內容如何呢?打個分數吧!
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
評分

大家也評分了